Øvelsesbank

Opplæringen gir den viktigste kunnskapen du trenger for å forebygge, avdekke og hjelpe barn som har det vanskelig. For å omsette kunnskapen til praksis er det behov for mengdetrening. Gjennom øving vil du oppnå den tryggheten du og barnet trenger i krevende situasjoner. Her finner du en samlet oversikt over forskjellige øvelser hentet fra ulike fagressurser, som du kan gjøre for å styrke din handlingskompetanse.

Hvordan fungerer dine følelser, og hvilke følelser viser du overfor barn?

Å være trygg på egne følelser og begrensninger når det kommer til å vise følelser, er viktig i møte med barn. Dette gjelder spesielt barn som er utsatt for omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep. Her finner du ulike øvelser som omhandler følelseskompetanse:

Hvordan møter du barnets behov når du står overfor en vanskelig situasjon?

Å anerkjenne barnets behov er helt sentralt, og gjør deg bedre rustet til å handle til barns beste. Derfor er det viktig å reflektere over din egen reaksjon i møte med barn som er utsatt for omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep. Samtidig er det viktig å reflektere over hvordan et samarbeid med barnet og andre kan hjelpe deg i denne utfordrende situasjonen. Her finner du øvelser som omhandler selvrefleksjon:

Hvordan møte barn i samtalen?

Å snakke med barn om din bekymring kan være med på å forebygge, avdekke og hjelpe barn som blir utsatt for omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep. Her finner du øvelser som omhandler å samtale med barn:

Hvilke barrierer hindrer deg i å handle til barns beste? 

Det er helt normalt å ha barrierer, men det er viktig å være bevisst på hva som kan hindre deg i å handle til barns beste. Her finner du en øvelse som omhandler barrierer og hvordan du kan bli mer bevisst:

Har du hatt opplæring i kompetanseplattformen til Barnehjernevernet? 

Under finner du opplæringsmateriell tilknyttet opplæringen i kompetanseplattformen til Barnehjernevernet. Dette opplæringsmateriellet er kun tilgjengelig for personer som har deltatt på opplæringen i basispakken.

Trenger du eller noen du kjenner hjelp?

Er du på denne nettsiden fordi du eller noen du kjenner trenger hjelp og opplever omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep?

 

JA, JEG TRENGER HJELP

NEI, FORTSETT TIL SIDEN