For barn og unge

Vi som jobber med Barnehjernevernet har utarbeidet denne siden til barn og unge. Her kan du blant annet finne informasjon om hva Barnehjernevernet er, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte dersom du trenger hjelp.  

Hva er barnehjernevernet?

For noen år siden bestemte politikerne i Oslo kommune seg for at alle som jobber med barn og unge skal bli bedre til å forebygge, oppdage og hjelpe barn som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Når politikere bestemmer seg for noe så stort kalles det ofte en satsing. Denne satsingen valgte de å kalle Barnehjernevernet.

Vi er flere voksne som jobber med satsingen Barnehjernevernet, og vi jobber spesielt for at alle barn og unge i Oslo skal kjenne sine rettigheter, grenser og hva som er normalt.  At alle barn opplever at noen er glad i dem og at det skal være trygt å snakke med en voksen. I tillegg lager vi forskjellige ressurser for voksne, som for eksempel en opplæring, slik at de skal bli enda bedre til å hjelpe barn og unge som trenger det.

Hvilke rettigheter har barn og unge?

Du har kanskje hørt om menneskerettigheter før? Det er rettigheter alle mennesker i verden har, uavhengig av hvor de kommer fra. Disse gjelder jo også for barn, men visste du at det også finnes egne barnerettigheter? Disse er laget for å passe på at alle barn, og særlig de som har behov for ekstra beskyttelse, skal bli tatt på alvor og passet på. Alle disse rettighetene står i et dokument som heter Barnekonvensjonen.

Det kan være litt vanskelig å forstå hva en rettighet er, men det betyr at samfunnet har blitt enige om at du har krav på noe. Det som gjør rettighetene ekstra viktig er at når du har rett på noe, har også de rundt deg en plikt til å sørge for at du får det.

Du har for eksempel rett til å gå på skole, det betyr at politikerne i Norge må sørge for at det er nok skoler til alle barn, foreldrene eller vergen din må passe på at du går på skolen og skolen må sørge for at du har det bra på skolen. Du har da en rettighet som mange i samfunnet skal passe på at blir fulgt opp.

Alle av barns rettigheter er viktige! Vi synes likevel det er spesielt viktig at alle barn vet at når voksne skal bestemme over barn skal de alltid gjøre det som er til det beste for barna. Det gjelder både når politikere (eller andre som bestemmer) skal ta avgjørelser for alle barn i Norge, men også når det gjelder bare deg.

Trenger du hjelp?

Det er viktig at du vet at dersom du trenger hjelp så skal de voksne sørge for at du får det. Det er som regel enklest hvis du prater med en voksen du stoler på om hva som plager deg, men vi vet at det ikke alltid er like lett. Dersom du ikke har noen du stoler på som du kan prate med, eller du har behov for hjelp nå, kan du ta kontakt med noen av disse hjelpeinstansene.

Alarmtelefonen
Alarmtelefonen er en egen kontakttjeneste for barn og unge som ikke har det bra. Her kan du hele døgnet få kontakt med en trygg voksen som kan hjelpe deg med en gang. Du kan kontakte alarmtelefonen på både telefon, chat, e-post og sms. Det er helt gratis å både ringe, chatte og sende sms til alarmtelefonen.

Politiet
Dersom du trenger hjelp med en gang kan du ringe politiet på nødtelefonen 112. Det er helt gratis å ringe politiet på dette nummeret. Hvis det ikke er sånn at du trenger hjelp med en gang kan du ringe sentralbordet til politiet på telefonnummer 02800. Dette koster like mye som når du ringer et vanlig telefonnummer.

Barnevernet
I kommunen du bor i skal det være et barnevernskontor. Her jobber det mennesker som skal hjelpe deg hvis du ikke har det bra. De fleste barna som får hjelp av barnevernet får det fordi de har det vanskelig hjemme. Ta kontakt med alarmtelefonen eller politiet hvis du trenger hjelp med en gang!

Trenger du eller noen du kjenner hjelp?

Er du på denne nettsiden fordi du eller noen du kjenner trenger hjelp og opplever omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep?

 

JA, JEG TRENGER HJELP

NEI, FORTSETT TIL SIDEN