Barnehjernevernet er Oslo kommunes satsing for å forebygge, oppdage og hjelpe barn som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep

Alle barn har rett til en trygg oppvekst

Det er dessverre mange barn og unge i Norge som ikke erfarer dette. Å oppleve omsorgssvikt, overgrep eller vold i oppveksten, kan få svært alvorlige konsekvenser for helse og utvikling. I tråd med Barnehjernevernets barnesyn og verdigrunnlag, skal alt arbeid med barn og unge i Oslo kommune bygge på et positivt og kjærlig syn på barn, og inneholde en anerkjennelse av barns eierskap til sin egen historie.

Alle tjenester skal møte barn og unge som viktige og likeverdige samarbeidspartnere. Barnehjernevernet skal sikre at barn og unge i Oslo kommune:

  • kjenner sine rettigheter, grenser og hva som er normalt
  • opplever at noen er glad i dem
  • forstår og opplever at det er trygt å snakke med en voksen

Oslo skal være en traumeinformert by

Det betyr at medarbeidere i kommunen skal ha den kompetansen som trengs for å møte traumeutsatte mennesker på en god måte. Barnehjernevernet inngår i dette, og består av følgende:

  • Et felles kunnskapsgrunnlag, med fokus på samarbeid med barn og unge.
  • Barneverntjenester som skal være synlige for barn og unge på deres arenaer. Medarbeidere skal øve på hva man gjør når barn har det vanskelig, gjennom noe vi kaller Barnevernøvelser. Dette er viktige deler av Barnehjernevernet, og foregår i bydelene.
  • Helhetlige og koordinerte tjenester for barn og deres familier: Denne delen av Barnehjernevernet inngår i Oslo kommunes satsing Oslohjelpa, som er ute i bydelene.

Opplæringen

Alle medarbeidere i Oslo kommune skal få opplæring i å forebygge, oppdage og hjelpe barn som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Denne nettsiden er utviklet av Korus Oslo, og fungerer som en tilleggsressurs til den opplæringen i regi av Barnehjernevernet som Korus gjennomfører i Oslo kommune.

Vi har samlet inn kunnskap fra barn, praktikere, bydelsansatte, brukerorganisasjoner, fagfolk og forskere gjennom nettverkssamlinger, bøker, rapporter, fagartikler og kunnskapsoppsummeringer. Opplæringen slik den presenteres på denne siden er resultat av dette arbeidet.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Send oss gjerne en melding hvis du lurer på noe, eller hvis du synes noe mangler eller kunne vært bedre. Dette er en ressursside for voksne som jobber med barn, men vi vil gjerne også ha feedback og forslag fra dere barn og unge selv!

Monica Hoen Island

Spesialkonsulent
monica.hoen.island@vel.oslo.kommune.no
+47 92 61 96 96 

Trenger du eller noen du kjenner hjelp?

Er du på denne nettsiden fordi du eller noen du kjenner trenger hjelp og opplever omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep?

 

JA, JEG TRENGER HJELP

NEI, FORTSETT TIL SIDEN