Temaene i opplæringen henger sammen. Nederst på hver temaside kan du klikke deg videre til neste tema, eller tilbake til forrige. Vi anbefaler å følge temaene trinnvis, i den rekkefølgen de er satt opp.

Her finner du fagområdene i opplæringen:

Opplæringen

Opplæringen har som overordnet mål å forebygge, oppdage og hjelpe barn som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Tjenestene skal ha et felles kunnskapsgrunnlag, komme inn tidlig og sette inn tilstrekkelig hjelp slik at tilbakefall hindres.

Innholdet på denne nettsiden er basiskunnskapen, det betyr at innholdet på siden er det alle som jobber med barn i Oslo kommune skal kunne. Her har vi samlet kunnskap og ressurser fra ulike tjenester, fra forskning, fra fagfolk, fra innbyggere og fra barn og unge selv.

På et senere tidspunkt vil siden oppdateres med fordypningsemner.

Kunnskapsgrunnlaget som er utgangspunktet for opplæringen har blitt utviklet igjennom kunnskapsbasert praksis, hvor forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskapen er likeverdig representert. Over hundre forskjellige personer med ulik kompetanse, arbeidssted og kunnskapsområder har vært representert i Fagnettverket, hvor disse fikk mulighet til å gi innspill til hva en opplæring burde inneholde. Det ble etablert et Kvalitetssikringsnettverk, hvor ulike brukerstemmer var representert igjennom erfaringskonsulenter og brukerorganisasjoner. Disse fikk også mulighet til å komme med innspill til hva opplæringen burde inneholde. I tillegg ble det forskningsbaserte kunnskapen ivaretatt igjennom innhenting av ulike ressurser og kunnskapsoppsummeringer relatert til vold, overgrep og omsorgssvikt.

Opplæringen har blitt gjennomført for barnehager i alle bydeler, både direkte ute i barnehagene og igjennom digitale kurs. Representanter fra andre tjenester har også vært invitert til de digitale kursene, slik som Oslohjelpa, barneverntjenestene og helsestasjoner. Alle som har mottatt opplæringen har fått tilgang på opplæringsmateriell til videre bruk på deres tjenestested. I 2021 startet KORUS Oslo i samarbeid med Utdanningsetaten arbeidet med å få Barnehjernevernet inn i skolen, som er et pågående arbeid.

Barnesynet

Medarbeidere skal ha et kjærlig og positivt syn på barn. De skal forstå og anerkjenne barns rettigheter som stadfestet i FNs barnekonvensjon og barnesynet kompetanseplattformen til Barnehjernevernet er bygget på.

Vi har en egen podcast om Barnehjernevernet!

I denne podkasten snakker vi om barneperspektivet, tilknytning og samspill, og handlingskompetanse. Målgruppen er alle som jobber med barn i alderen 0-18 år og andre som er interessert i tematikken. For de som har gjennomført opplæringen fra Barnehjernevernet, er podkasten en bra måte å friske opp det man har lært.

Her finner du Barnehjernevernets podkast.

Trenger du eller noen du kjenner hjelp?

Er du på denne nettsiden fordi du eller noen du kjenner trenger hjelp og opplever omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep?

 

JA, JEG TRENGER HJELP

NEI, FORTSETT TIL SIDEN