SPILL FILM

Barnehjernevernet er en satsing fra Oslo kommune med mål om at ansatte skal bidra til å forebygge, oppdage og hjelpe barn som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. I tråd med Barnehjernevernets verdigrunnlag skal alt arbeid med barn og unge bygge på et positivt og kjærlig syn på barn og på anerkjennelse av barns eierskap til sin egen historie.

Barnehjernevernet er nedfelt i Folkehelseplanen som skal sikre en trygg og sunn oppvekst for alle barn og unge, og er forankret i Oslos Byrådsplattform 2019 – 2023. Forankringen innebærer at medarbeidere skal forstå og anerkjenne barns rettigheter etter FNs barnekonvensjon og barnesynet kompetanseplattformen til Barnehjernevernet er bygget på.

Forskning viser at kunnskap til barn og unge om vold, overgrep og krenkelser bidrar til at flere forteller om overgrep/ber om hjelp (FHI, 2019). Denne kunnskapen er viktig for barn og unge selv, og voksne rundt dem.

Barnehjernevernet skal sikre at barn og unge i Oslo kommune:

  • kjenner sine rettigheter, grenser og hva som er normalt
    De skal lære å sette grenser, og skal vite hva som er lov/ikke lov og normalt/ikke normalt. De skal forstå sine rettigheter, og kunne skille mellom normal og overgripende atferd og gode og dårlige relasjoner og omsorg.
  • opplever at noen er glad i dem
    De skal vite at minst én person utenom familien verdsetter, respekterer og er glad i dem.
  • forstår at det er trygt å snakke med en voksen
    De skal ikke føle skam eller frykte reaksjoner ved å fortelle om sine opplevelser til voksne eller barnevern.

Trenger du eller noen du kjenner hjelp?

Er du på denne nettsiden fordi du eller noen du kjenner trenger hjelp og opplever omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep?

 

JA, JEG TRENGER HJELP

NEI, FORTSETT TIL SIDEN