Temaene i opplæringen henger sammen. Nederst på hver temaside kan du klikke deg videre til neste tema, eller tilbake til forrige. Vi anbefaler å følge temaene trinnvis, i den rekkefølgen de er satt opp.

Her finner du fagområdene i opplæringen:

Opplæringen

Opplæringen har som overordnet mål å forebygge, oppdage og hjelpe barn som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Tjenestene skal ha et felles kunnskapsgrunnlag, komme inn tidlig og sette inn tilstrekkelig hjelp slik at tilbakefall hindres.

Innholdet på denne nettsiden er basiskunnskapen, det betyr at innholdet på siden er det alle som jobber med barn i Oslo kommune skal kunne. Her har vi samlet kunnskap og ressurser fra ulike tjenester, fra forskning, fra fagfolk, fra innbyggere og fra barn og unge selv.

På et senere tidspunkt vil siden oppdateres med fordypningsemner.

Barnesynet

Medarbeidere skal ha et kjærlig og positivt syn på barn. De skal forstå og anerkjenne barns rettigheter som stadfestet i FNs barnekonvensjon og prinsippene fra fagutviklingsarbeidet MITT LIV:

  • ​Barn og unge har mye kunnskap om livet sitt
  • Barn og unge er like mye verdt som voksne
  • Barn og unge trenger kjærlighet, må bli trodd og tatt på alvor

Dette barnesynet danner grunnlaget for all opplæring i Barnehjernevernet.

Postadresse:
Postboks 30 Sentrum, 0101 OSLO 

Besøksadresse:
Maridalsveien 3, 0178 OSLO 

Trenger du eller noen du kjenner hjelp?

Er du på denne nettsiden fordi du eller noen du kjenner trenger hjelp og opplever omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep?

 

JA, JEG TRENGER HJELP

NEI, FORTSETT TIL SIDEN