Er det for eksempel et barn i barnehagen som ikke vil bli hentet av onkelen, så må man fange dette opp og svare bekreftende, ikke avvisende. I stedet for å si «jo, det blir gøy», så kan man svare at

Nå er det også mulig å sende bekymringsmelding til barnevernet digitalt via Nasjonal portal for bekymringsmelding, i tillegg til å melde bekymring per telefon og post. Dette er både for private og offentlige meldere.

Klikk her for å komme til …

I debattinnlegget til

Klikk her for å lese hele debattinnlegget (Dagsavisen.no)…

«Barnets beste kan neppe realiseres uten barnets medvirkning. For at medvirkningen ikke bare skal ha symbolverdi, men føre til merkunnskap hos både barn og profesjonelle, er tilgang til barns meningsdannelse nødvendig»

I forskningsartikkelen Profesjonelles barnesyn – en utfordring for barnets

I hvor stor grad klarer barnehageansatte å oppdage barn i risiko for å utvikle psykiske vansker? Det har Kenneth Stensen forsket på.

 

Klikk her for å lese hele saken til Silje Wiken Sandgrind (Barnehage.no)…

Men der blir forfatteren Anne Holt skuffet, for det finnes ingen plan. Løsningen ligger der, og den er enkel, mener idrettslederen i basketklubben i Groruddalen.

 

Klikk her for å lese artikkelen til Ronnie Baraldsnes  (Tv2.no)…

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress er svært bekymret for hvordan stengingen av osloskolene kan føre til mer vold i nære relasjoner.

Klikk her for å lese hele artikkelen til Fredrik Lie (Tv2.no)…

– Dei fortel om kveling, slag og klyping. Nokre av dei skildrar også at dei har

1. mars var det ett år siden Foreldresupport startet. Det som begynte som et prøveprosjekt i fjor, blir fra i år et permanent tilbud.

Her kan småbarnsforeldre som trenger hjelp og veiledning når hverdagen blir krevende, ta kontakt via telefon …

I 2020 har politidistriktene startet etterforskning i 53 saker som omhandler alvorlig vold mot barn.

En økning på 36 prosent fra 2019, da tallet var 39 saker.

Det er jo grusomme tall. Hvert barn som blir utsatt for vold