Konsultasjon til ansatte som er bekymret for små barn og deres omsorgspersoner

Som en del av Barnehjernevernet i Oslo tilbyr Barne- og familieetaten konsultasjoner til ansatte som er bekymret for små barn og deres omsorgspersoner.

Teamet har spisskompetanse og mengdetrening på omsorgsbehovene til de minste, samt utredning og hjelp i sped- og småbarnsalder. De bistår også med støtte til foreldre. Konsultasjonsteamet har spesialkunnskap, både om «barnets stemme» før det utvikler språk, og om risikofylte familie- og rammebetingelser.

Vårt konsultasjonsteam, bestående av blant annet psykolog, lege og helsesykepleier, hjelper deg med å ta stilling til hvordan du kan håndtere saken videre.

Les mer og finn kontakt informasjon om Aline konsultasjonsteam her.

Trenger du eller noen du kjenner hjelp?

Er du på denne nettsiden fordi du eller noen du kjenner trenger hjelp og opplever omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep?

 

JA, JEG TRENGER HJELP

NEI, FORTSETT TIL SIDEN