«Barnets beste kan neppe realiseres uten barnets medvirkning. For at medvirkningen ikke bare skal ha symbolverdi, men føre til merkunnskap hos både barn og profesjonelle, er tilgang til barns meningsdannelse nødvendig»

I forskningsartikkelen Profesjonelles barnesyn – en utfordring for barnets medvirkning? skriver Bente Hasle, Betina Haug Olson, Juni Raak Høiseth & Christina Kildal om hvordan et barnesyn som fokuserer på sårbarhet kan redusere betingelsene for reell deltagelse og som kan gjøre de uttalte intensjonene om medvirkning vanskelig å gjennomføre i praksis.

Klikk her for å lese hele forskningsartikkelen (Fonteneforskning.no).

Postadresse:
Postboks 30 Sentrum, 0101 OSLO 

Besøksadresse:
Maridalsveien 3, 0178 OSLO 

Trenger du eller noen du kjenner hjelp?

Er du på denne nettsiden fordi du eller noen du kjenner trenger hjelp og opplever omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep?

 

JA, JEG TRENGER HJELP

NEI, FORTSETT TIL SIDEN