Barnevernet lar være å samtale med 4 av 10 barn i undersøkelsessaker, viser ny rapport

I de fleste av sakene der barnevernet ikke samtaler med barnet, mangler også en begrunnelse for hvorfor samtalen ikke er gjennomført.

 

Klikk her for å lese rapporten (Norceresearch.no)

 

 

 

Trenger du eller noen du kjenner hjelp?

Er du på denne nettsiden fordi du eller noen du kjenner trenger hjelp og opplever omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep?

 

JA, JEG TRENGER HJELP

NEI, FORTSETT TIL SIDEN