Tiltakspakke for sårbare barn og unge

Regjeringa foreslår ein tiltakspakke på over 400 millionar kroner, som skal gå til å betre situasjonen for sårbare barn og unge, både under og etter koronakrisen.

Tiltakspakken skal bidra til at sårbare og utsette barn og unge får hjelp til å ta igjen tapt progresjon på skulen, førebyggje at barn og unge vert utsette for vald og overgrep, gjere helsestasjons- og skulehelsetenestane meir tilgjengelege og styrke tilbodet om avlastingstiltak og aktivitetstiltak for barn og unge med store behov. Midlane skal også bidra til at organisasjonar kan gjennomføre ferie- og fritidstilbod under gjeldande smittevernreglar, særleg i sommarferien.

Klikk her for å lese hele saken

Trenger du eller noen du kjenner hjelp?

Er du på denne nettsiden fordi du eller noen du kjenner trenger hjelp og opplever omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep?

 

JA, JEG TRENGER HJELP

NEI, FORTSETT TIL SIDEN