Oslo, en traumeinformert by

Ordet «traume» har fått en videre betydning enn det tradisjonelt har hatt. Nå skal dette bli et ord alle lærere i Oslo skal måtte forholde seg til.

I Oslo rådhus, 17. juni 2019, ble det feiret med en stor konferanse at Oslo nå skal bli en traumeinformert by. Byrådsleder Raymond Johansen åpnet konferanse med å fortelle at mer enn hvert 10. barn har opplevd krenkelser, omsorgssvikt eller vold i nære relasjoner.

– Slike opplevelser, som har en negativ effekt på barns utvikling, kaller vi traumer. Dette ikke er et lett tilgjengelig begrep, men ordet i seg selv er ikke det viktigste, sa han. I tillegg til kommunen med alle sine etater, kunne han fortelle, at også politiet, frivillig sektor, kultur og idrettsforeninger var invitert til å være med. Raymond Johansen nevnte noen satsinger som støttet arbeidet med å gjøre Oslo til en traumeinformert by: «Nye familier», «Mitt liv», Barnevernet og «På vei mot Oslohjelpa».

Klikk her for å lese hele artikkelen (Utdanningsnytt.no)

Trenger du eller noen du kjenner hjelp?

Er du på denne nettsiden fordi du eller noen du kjenner trenger hjelp og opplever omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep?

 

JA, JEG TRENGER HJELP

NEI, FORTSETT TIL SIDEN