Oppføringer av ruzzel.solberg@vel.oslo.kommune.no

Alvorlig vold mot små barn

Tirsdag 24. september 2019 lanserte Kripos rapporten «Alvorlig vold mot små barn». Rapporten er en systematisk gjennomgang av saker der det har vært mistanke om vold mot barn under fire år og hvor volden har ført til at barnet har

Ny rapport fra NKVTS

Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år

Denne rapporten presenterer funnene fra UEVO-studien, en nasjonalt representativ omfangsundersøkelse av volds- og overgrepserfaringer og omsorgssvikt blant 9 240 ungdom i