Slik kan du snakke med barn om seksuelle overgrep

– Jeg vil ikke leke elefantleken med pappa, sa barnet. Det var først da noen ba jenta fortelle mer om det, at de avdekket seksuelt misbrukt.

 

Barn har mange måter å snakke på. Det trenger ikke være ord, men kan være blikk, bevegelser og ulike typer atferd. Det kan være tonefall eller at de er veldig klengete eller skyver seg unna deg.

– Vi må lære barnas ulike språk og kommunisere på deres premisser, sier sosionom Siri Søftestad. Hun holdt kurs om seksuelle overgrep mot barn i regi av Utdanningsforbundet.

 

Trykk her for fullstendig artikkel: Slik kan du snakke med barn om seksuelle overgrep

 

 

Når voksne som barna er trygge på, spør hvorfor de ikke har fortalt om overgrepet tidligere svarer veldig mange barn: «Du spurte aldri».

Photo: Adobe Stock (kopiert fra lenke)

 

Trenger du eller noen du kjenner hjelp?

Er du på denne nettsiden fordi du eller noen du kjenner trenger hjelp og opplever omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep?

 

JA, JEG TRENGER HJELP

NEI, FORTSETT TIL SIDEN