Samtaler med barn

Det er viktig å snakke med barn om vanskelige tema for at de skal tørre å åpne seg og fortelle sine hemmeligheter. For at et barn skal åpne seg, er det viktig at det er en god relasjon mellom deg og barnet. Det aller viktigste du gjør, er å bygge tillit.

Du er nøye utvalgt

Dersom barnet har valgt å åpne seg for deg, betyr det at du har den kompetansen barnet trenger for å prate. Du oppleves som trygg for barnet. Barn bryr seg ikke om din formelle kompetanse, bare at du oppleves som en trygg og varm voksen som de kan stole på. Oppsummert kunnskap fra barn sier at det er viktig å ikke umiddelbart videreformidle det de har fortalt til en leder eller kollega. Det er viktig at barnet får fortsette å snakke med den de først fortalte til, for tillit smitter ikke automatisk over til andre voksne. Hvis et barn velger å fortelle til akkurat deg, er du nødt til å samarbeide med barnet før du går videre med det de har fortalt. Det er helt avgjørende for ikke å miste tilliten og for å kunne hjelpe barnet ut av en vanskelig livssituasjon. Barna trenger å vite at de kan stole på deg som voksen, og at du kan gi dem tid til å bli trygge.

Det er viktig for barna at du tør å være deg selv, vise naturlige følelser knyttet til det de forteller og at du viser at du har tid til å høre på dem. Flere barn leter etter en voksen å fortelle til, og det er sjelden tilfeldig hvem de velger å åpne seg for.

 • Vær undrende og fortsett samtalen ved å stille åpne spørsmål. Samtidig er det viktig å være konkret og direkte, barn kan bli usikre dersom spørsmålene er vage
 • Bekreft barnets følelser gjennom ord og kroppsspråk, slik at barnet forstår at det de opplever ikke er greit og at de ikke skal ha det sånn
 • Vis varme, omsorg og interesse. Barn trenger trygge voksenpersoner som bryr seg på en oppriktig måte
 • Ta det i barnets tempo. Selv om du tror at du har fått vite alt, så kan komme flere opplysninger
 • Unngå å bagatellisere det barnet forteller, dette kan gjøre at barnet mister tillit og slutter å fortelle

Før samtalen avsluttes er det viktig at du, i samråd med barnet, legger en plan for hva som kommer til å skje videre. Dersom samtalen skaper bekymring og du må inkludere andre i samarbeidet er det viktig at du informerer barnet om dette. Legg så til rette for trygge omgivelser rundt barnet og vær tydelig på at du er der for barnet i ettertid.

Håp fra et barn

«Barn trenger å bli sett og hørt uansett hvordan de velger å vise frem de vonde følelsene. De trenger å vite at dere voksne er der for dem og at dere hører på dem. Barn trenger dette på lik linje som dere trenger håp om at dere klarer å gjøre denne forskjellen for det barnet. Dere må finne mot til å tørre å spørre barnet, tørre å se barnet og forholde dere til detaljene de kommer med uansett hvor ille de kan være. Dere er modige som tør å endre fremtiden til barnet med å ta tak i det som er vanskelig, det betyr mye for barn fordi det er deres framtid. Dere kan få det til, bare ved å se det enkelte barnet så er dere langt på vei»

Relasjonens verdi

Gode relasjoner er viktig for mennesker, og den terapeutiske verdien av en god relasjon er sterk. Noen barn har få gode voksenpersoner i livet sitt. Det å få gode relasjonserfaringer med en trygg voksen, kan utgjøre en verdifull forskjell i livet deres. Det er gjennom relasjoner barna heles, utvikler sin selvfølelse og verdi. Dersom voksne viser at de liker barnet, så blir det lettere for barnet å like seg selv. På samme måte viser vi gjennom å ha tro på barnets styrke og ressurser at barnet også kan tro på seg selv.

I gode relasjoner er det viktig:

 • Å se hele barnet
 • Å lytte
 • Å være engasjert og nysgjerrig
 • Å være tilstede her og nå
 • Å være ikke-dømmende og forståelsesfull
 • Å vise omsorg, varme og gi gode blikk
 • Å vise at du tror på det barnet sier
 • Å reflektere på din egen rolle i relasjonen
 • Å sikre stabilitet for barnet

Referanser

 • Barneombudet. (2018). «Hadde vi fått hjelp tidligere, hadde alt vært annerledes» – Barneombudets rapport om barn og unge som er utsatt for vold og overgrep. Hentet fra www.barneombudet.no. 
 • Barne- og likestillingsdepartementet. (2009). Snakk med meg! En veileder om å snakke med barn i barnevernet. Hentet fra www.regjeringen.no
En samlet referanseliste vil snart bli tilgjengelig for nedlasting

Trenger du eller noen du kjenner hjelp?

Er du på denne nettsiden fordi du eller noen du kjenner trenger hjelp og opplever omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep?

 

JA, JEG TRENGER HJELP

NEI, FORTSETT TIL SIDEN