Barnesyn

Medarbeidere som jobber med barn skal ha et positivt og kjærlig syn på barn. De skal forstå og anerkjenne barns rettigheter som stadfestet av FNs barnekonvensjon og barnesynet i Barnehjernevernet:

  • Voksne må tro på barn
  • Barn og unge kan mye om sitt eget liv
  • Rettighetene til barn og unge kommer foran voksnes behov for komfort

Barneperspektivet

Barneperspektivet i Barnehjernevernet har Oslo kommunes barnesyn og verdier i bunn. Verdiene skal bidra til å rette fokus mot hva barn og unge trenger fra voksne. Barn forteller at de trenger:

  • Åpenhet: For at de voksne skal få til å være åpne i sitt møte med barn, er det viktig at de er undrende og tror på det barn forteller. Dette høres kanskje lett ut, men kan likevel være vanskelig når barn forteller om vanskelige ting som kan være utfordrende tro på at skjer med dem.
  • Samarbeid: Det å samarbeide med barn kan være utfordrende og mange voksne opplever kanskje at de samarbeider med barna, mens de i realiteten ikke gjør det. For å få til et vellykket samarbeid, er det helt nødvendig at de voksne er åpne, kjærlige og ydmyke. Ved å være det skaper de trygge rammer rundt barna, som gjør det mulig for barna å samarbeide. Her ser man hvordan kombinasjonen av disse faktorene er avhengig av hverandre og er forutsetninger som må ligge til grunne for å få til dette.
  • Kjærlig omsorg: Barn forteller at de ønsker å bli møtt av voksne som gjennom kroppsspråket sitt viser en varme, trygghet og stabilitet. Når noen er glad i oss føler man seg trygge, og med en slik varme i bunnen av relasjonen kan voksne sette grenser og ha forventninger til barn.
  • Ydmykhet: Voksne må være ydmyke i møte med barn, både gjennom kroppsspråk og ordbruk. Når voksne tør å innrømme feil eller usikkerhet vil det for barn oppleves som ydmykhet. Barn forteller at de ikke ønsker å bli møtt av voksne som oppleves som «roboter», eller er låste i sin tilnærming. 

Hvilket blikk du gir meg avgjør hvordan jeg ser på meg selv

Mange barn blir kun møtt som sårbare unge. Å bli møtt som sårbar kan bidra til å opprettholde et sårbart selvbilde. Barn forteller at de trenger voksne som ser at de har mye styrke. Dette er en styrke de har opparbeidet seg gjennom en vanskelig oppvekst. De trenger voksne som gir dem ansvar, og som lar barn bruke sine ressurser til å løse utfordringer. Hvilket blikk de voksne har avgjør hvilken tillit som vekkes i barnet, og hvor mye de tør å vise av seg selv. Voksne kan bidra til å hente fram barnas styrke til å klare seg videre i livet, det er derfor viktig at voksne gir barn mulighetene til å vise frem denne styrken.

Mange barn har opplevd brudd på trygge rammer, og flere har kjent på overtramp av grenser. Det betyr likevel ikke at de er svakere enn andre barn, eller at de skal behandles på en stakkarslig måte. Vit at barnas opplevelser ikke definerer dem som mennesker, men kan ha bidratt til mot, kraft og vilje til å stå ekstra hardt på. Det kan ha gitt dem styrke til å møte livet på en mer reflektert måte slik at de ser livet gjennom flere perspektiver.

«Jeg håper du kan se meg, at du kan se at jeg er så mye mer enn et problem. Jeg håper du ser hvor sterk jeg er. Jeg håper du kan se kampen jeg har kjempet, ikke bare den på utsiden, men også den viktige vanskelige kampen inni meg. Jeg ønsker at du kan vise meg hvor sterk jeg er, vise meg hva jeg har oppnådd og hvilke ferdigheter jeg har. Jeg ser som regel ikke på meg selv som sterk. Jeg vet jeg har kjempet og slåss. Jeg ser som regel bare sårene jeg har skaffet meg, jeg ser ikke seirene mine. Jeg håper at du kan vise meg hvor sterk jeg er, at du kan stå og heie på meg og gi meg råd. Jeg håper du kan være der for meg»

Det er lett å si seg enig i barnesynet og verdiene, men hva betyr det, rent praktisk, for ditt tjenestested? På hvilken måte kommer det til syne at du og dine medarbeidere anerkjenner barns kunnskap, rettigheter og grenser som likeverdige? Helt konkret, hvordan samarbeider dere med barn og utøver åpenhet, ydmykhet, kjærlighet?  Viktigst av alt – hvordan opplever barna det?

Det er viktig å ha et bevisst forhold til disse spørsmålene. Reflekter gjerne for deg selv eller i ansattgruppen.

Referanser

  • FN-sambandet (2019). Barnekonvensjonen. Hentet fra https://www.fn.no/
  • Erfaringskonsulenter ved Kompetansesenter rus – Oslo
En samlet referanseliste vil snart bli tilgjengelig for nedlasting

Trenger du eller noen du kjenner hjelp?

Er du på denne nettsiden fordi du eller noen du kjenner trenger hjelp og opplever omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep?

 

JA, JEG TRENGER HJELP

NEI, FORTSETT TIL SIDEN