Hvordan handla i tråd med lovverket

Det er du som eier din bekymring og det er ditt ansvar å utforske bekymringen. En samtale med barnet er et viktig verktøy for å kartlegge din bekymring – selv når du er usikker på hvorfor du er bekymret for barnet. Husk at alle barn er forskjellige og at barn reagerer på ulike måter når de utsatt for omsorgssvikt, vold eller overgrep.

Din bekymring kan komme av observasjoner, noe du har overhørt eller blitt fortalt. Det kan være:

  • Fysiske tegn på barnets kropp som blåmerker eller sår av ukjent opphav
  • Dårlig hygiene, skitne klær eller stadig manglende matpakke
  • Påkledning som ikke samsvarer med vær eller temperatur
  • Aggressiv, utagerende eller ukritisk oppførsel
  • Forsinket språkutvikling
  • Smerter i mage, hode eller underlivet – høyt fravær på grunn av sykdom
  • Tristhet eller følelsesmessig ustabilitet
  • Misliker nærhet eller ønsker ekstrem oppmerksomhet

Trenger du eller noen du kjenner hjelp?

Er du på denne nettsiden fordi du eller noen du kjenner trenger hjelp og opplever omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep?

 

JA, JEG TRENGER HJELP

NEI, FORTSETT TIL SIDEN