Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress er svært bekymret for hvordan stengingen av osloskolene kan føre til mer vold i nære relasjoner.

Klikk her for å lese hele artikkelen til Fredrik Lie (Tv2.no)

Postadresse:
Postboks 30 Sentrum, 0101 OSLO 

Besøksadresse:
Maridalsveien 3, 0178 OSLO 

Trenger du eller noen du kjenner hjelp?

Er du på denne nettsiden fordi du eller noen du kjenner trenger hjelp og opplever omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep?

 

JA, JEG TRENGER HJELP

NEI, FORTSETT TIL SIDEN