I 2020 har politidistriktene startet etterforskning i 53 saker som omhandler alvorlig vold mot barn.

En økning på 36 prosent fra 2019, da tallet var 39 saker.

Det er jo grusomme tall. Hvert barn som blir utsatt for vold og overgrep er ett barn for mye. Vi visste jo at det ville komme, og vi varslet dette tidlig da pandemien kom

Tone Emilie Spinnangr, spesialsykepleier til barn og rådgiver i Stine Sofies Stiftelse. 

 

Klikk her for å lese om økningen av vold mot barn under pandemien (NRK)

Postadresse:
Postboks 30 Sentrum, 0101 OSLO 

Besøksadresse:
Maridalsveien 3, 0178 OSLO 

Trenger du eller noen du kjenner hjelp?

Er du på denne nettsiden fordi du eller noen du kjenner trenger hjelp og opplever omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep?

 

JA, JEG TRENGER HJELP

NEI, FORTSETT TIL SIDEN