Barn, ungdom og koronakrisen.En landsomfattende undersøkelse av vold, overgrep og psykisk helse blant ungdom i Norge våren 2020: Delrapport 1 av 3

Dette er første av tre rapporter fra et forskningsprogram om psykososiale konsekvenser av covid-19 og smitterverntiltak, for barn og unge i Norge. Rapporten viser funn fra en undersøkelse blant et nasjonalt representativt utvalg ungdom (N=3 575) i alderen 13–16 år under nedstengingen våren 2020.

Klikk her for å lese hele rapporten (NKVTS.no)

Trenger du eller noen du kjenner hjelp?

Er du på denne nettsiden fordi du eller noen du kjenner trenger hjelp og opplever omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep?

 

JA, JEG TRENGER HJELP

NEI, FORTSETT TIL SIDEN