Ny forskningsrapport viser hvordan barn og unge i skolealder opplevde vold og overgrep under nedstengningen i vår. Samtidig opplevde mange at skolehelsetjenesten og psykisk helsevern ble redusert eller forsvant.

Klikk her for å lese Eiliv Frich Flydal sin artikkel  (VG.no)

Postadresse:
Postboks 30 Sentrum, 0101 OSLO 

Besøksadresse:
Maridalsveien 3, 0178 OSLO 

Trenger du eller noen du kjenner hjelp?

Er du på denne nettsiden fordi du eller noen du kjenner trenger hjelp og opplever omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep?

 

JA, JEG TRENGER HJELP

NEI, FORTSETT TIL SIDEN