Hvordan forebygge fedres vold i familien?

Barn som vokser opp med vold i hjemmet blir preget av dette på tre måter. De blir selv ofte direkte utsatt for vold.  De ser at omsorgspersonene deres utøver og utsettes for vold. De utsettes for emosjonell omsorgssvikt når foreldrene blir utilgjengelige som følge av volden. Alle deler er skadelige for barn og øker risiko for at de selv bruker partnervold og vold mot egne barn senere i livet. Alvorlig partnervold utøves i størst grad av menn mot kvinner. Det betyr at volden som regel utøves av et barns tilknytningsfigur mot barnets viktigste omsorgsgiver tidlig i livet. Derfor er det avgjørende at blivende fedre og småbarnsfedre med voldserfaringer får en bedre oppfølging, med søkelys på hvordan overgangen til foreldrerollen preger dem. Det finnes kunnskap og tiltak for å hjelpe denne gruppen, men disse må fremdeles bli bedre kjent og iverksatt i hjelpeapparatet.

Klikk her for å lese hele kronikken til Henning Mohaupt (Forebygging.no)

Trenger du eller noen du kjenner hjelp?

Er du på denne nettsiden fordi du eller noen du kjenner trenger hjelp og opplever omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep?

 

JA, JEG TRENGER HJELP

NEI, FORTSETT TIL SIDEN