«På lik linje med at vi blir lært hva vi skal gjøre ved brann, eller hvordan vi skal oppføre oss i trafikken, må vi også lære hva vi skal gjøre hvis vi blir utsatt for vold og seksuelle overgrep»

Klikk her for å lese jente (13) og jente (13) sitt innlegg i Aftenposten sin spalte «Si;D».

Postadresse:
Postboks 30 Sentrum, 0101 OSLO 

Besøksadresse:
Maridalsveien 3, 0178 OSLO 

Trenger du eller noen du kjenner hjelp?

Er du på denne nettsiden fordi du eller noen du kjenner trenger hjelp og opplever omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep?

 

JA, JEG TRENGER HJELP

NEI, FORTSETT TIL SIDEN