Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har publiser en Veileder for helse – og omsorgstjenestenes arbeid med vold i nære relasjoner, som du kan lese mer om her.

 

 

Postadresse:
Postboks 30 Sentrum, 0101 OSLO 

Besøksadresse:
Maridalsveien 3, 0178 OSLO 

Trenger du eller noen du kjenner hjelp?

Er du på denne nettsiden fordi du eller noen du kjenner trenger hjelp og opplever omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep?

 

JA, JEG TRENGER HJELP

NEI, FORTSETT TIL SIDEN