Veileder for helse – og omsorgstjenestenes arbeid med vold i nære relasjoner

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har publiser en Veileder for helse – og omsorgstjenestenes arbeid med vold i nære relasjoner, som du kan lese mer om her.

 

 

Trenger du eller noen du kjenner hjelp?

Er du på denne nettsiden fordi du eller noen du kjenner trenger hjelp og opplever omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep?

 

JA, JEG TRENGER HJELP

NEI, FORTSETT TIL SIDEN