Årsrapport 2019. Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll

I 2019 har Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll jobbet med 669 saker, som er det høyeste antallet saker teamet har hatt noen gang.

Denne uken lanserte Bufdir årsrapporten til Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll. I årsrapporten gir teamet en oppsummering av statistikk og erfaringer, og sier noe om hvilke trender de ser på fagfeltet. I et sammendrag til årsrapporten ser kompetanseteamet også på hvordan myndighetene kan jobbe for å nå enda flere sårbare grupper.

 

Klikk her for å lese hele rapporten (Bufdir.no)

Trenger du eller noen du kjenner hjelp?

Er du på denne nettsiden fordi du eller noen du kjenner trenger hjelp og opplever omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep?

 

JA, JEG TRENGER HJELP

NEI, FORTSETT TIL SIDEN