Første statusrapport for «Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid19 pandemien»

Covid19-pandemien og de innførte smitteverntiltakene har potensielt omfattende konsekvenser for sårbare barn og unge og deres familier, og det uttrykkes bekymring fra mange hold om effektene både på kort og lang sikt. Sårbare barn skal også i krisetid fanges opp, få hjelp og ivaretas.

Dette er den første rapporten som har som formål å gi en vurdering av status for tjenestene opp mot normalsituasjonen og peke på noen hovedårsaker til endringene.

 

Klikk her for å lese hele rapporten (regjeringen.no)

Klikk her for å lese hva barneombudet, oslo-byråd, barne – og familieministeren og lederen av koordingeringsgruppen sier om rapporten (nrk.no)

Trenger du eller noen du kjenner hjelp?

Er du på denne nettsiden fordi du eller noen du kjenner trenger hjelp og opplever omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep?

 

JA, JEG TRENGER HJELP

NEI, FORTSETT TIL SIDEN