Slik kan barnehagen fange opp de sårbare barna

Mange barn er nå tilbake i barnehagene. Hvordan kan de barnehageansatte oppdage og hjelpe barn som har hatt det vanskelig i perioden hvor barnehagen har vært stengt?

Ifølge førstelektor Charlotte Johannessen ved barnehagelærerutdanningen ved OsloMet, er det noen konkrete ting barnehageansatte bør se etter når det gjelder barn i risiko for omsorgssvikt.

– De ansatte bør være oppmerksomme endringer i barns følelser og atferd. Slike endringer kommer gjerne til uttrykk ved at barn blir mer stille og tilbaketrukket eller viser mer sinne, frustrasjon og utagering enn tidligere, sier Johannessen.

Klikk her for å lese hele forskningsartikkelen (oslomet.no)

Trenger du eller noen du kjenner hjelp?

Er du på denne nettsiden fordi du eller noen du kjenner trenger hjelp og opplever omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep?

 

JA, JEG TRENGER HJELP

NEI, FORTSETT TIL SIDEN