BARN OG KRIG

Krig preger hele verden, og det er millioner av voksne og barn som rammes av de pågående konfliktene. Denne siden er utarbeidet for å kunne samle ulike ressurser som kan være nyttig for tjenestene i arbeidet med å sikre traumebevisst praksis i møte med mennesker som kommer til dem.

Psykososialt beredskap

Psykososial beredskap trengs ved kriser og katastrofer. Målgruppen for siden er ledere med ansvar for å organisere, og hjelpere som utøver psykososial ivaretakelse. På deres nettside vil du finne ressurser til dette arbeidet.

RVTS Øst

RVTS Øst tilbyr rådgiving og konsultasjon i forbindelse med flyktningsituasjonen knyttet til krigen i Ukraina. De har i tillegg oversatt informasjonsmateriell om krisereaksjoner og ivaretakelse av barn. Tekstene retter seg mot flyktninger og berørte familier.

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en oversikt over hvordan man kan prate med barn og unge om vanskelige hendelser.

NKVTS

Krig, terror, vold, naturkatastrofer og andre dramatiske hendelser kan opprøre barn, selv om de ikke er direkte berørt.

Her er 5 råd for hvordan trygge barn i dramatiske situasjoner.

dembra – Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme

Syv tips til samtalen om Israel og Palestina.

Her presenterer de tips og råd til deg som er lærer eller jobber i skolen.

Trenger du eller noen du kjenner hjelp?

Er du på denne nettsiden fordi du eller noen du kjenner trenger hjelp og opplever omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep?

 

JA, JEG TRENGER HJELP

NEI, FORTSETT TIL SIDEN