KRIGEN I UKRAINA

Krigen mot Ukraina preger hele verden, og det er millioner av voksne og barn som rammes av den pågående konflikten. Denne siden er utarbeidet for å kunne samle ulike ressurser som kan være nyttig for tjenestene i arbeidet med å sikre traumebevisst praksis i møte med mennesker som kommer til dem.

Psykososialt beredskap

Psykososial beredskap trengs ved kriser og katastrofer. Målgruppen for siden er ledere med ansvar for å organisere, og hjelpere som utøver psykososial ivaretakelse. På deres nettside vil du finne ressurser til dette arbeidet.

RVTS Øst

RVTS Øst tilbyr rådgiving og konsultasjon i forbindelse med flyktningsituasjonen knyttet til krigen i Ukraina. De har i tillegg oversatt informasjonsmateriell om krisereaksjoner og ivaretakelse av barn. Tekstene retter seg mot flyktninger og berørte familier.

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en oversikt over hvordan man kan prate med barn og unge om vanskelige hendelser.

NKVTS

Her legges det fortløpende ut råd og ressurser for psykososial oppfølging av flyktninger fra Ukraina.

Trenger du eller noen du kjenner hjelp?

Er du på denne nettsiden fordi du eller noen du kjenner trenger hjelp og opplever omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep?

 

JA, JEG TRENGER HJELP

NEI, FORTSETT TIL SIDEN